Pomembno: Predlogi predpisov v javni obravnavi – NAKVIS

Pomembno: Predlogi predpisov v javni obravnavi – NAKVIS

Obveščamo vas, da sta na spletni strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu objavljena dva predloga predpisov, ki sta trenutno v pripravi na svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

 

Gre za predloga novih Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov ter Meril za prehode med študijskimi programi.

Veseli bomo vsake vaše pobude, mnenja ali pripombe na zgoraj navedena predloga predpisov, ki jih lahko posredujete na naslov info@nakvis.si. Rok za pripombe: 1. 2. 2019.

2019-05-14T17:05:22+00:00 14. 01. 2019|