Organizacija, akti in dokumenti SSVZ

Organizacija, akti in dokumenti SSVZ 2018-02-23T11:02:16+00:00

 

 

V skupnost SVZ se lahko vključi vsak zasebni visokošolski zavod v Sloveniji in aktivno prispeva k oblikovanju visokega šolstva v Sloveniji.

Za vključitev pošljite podpisano pristopno izjavo na Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

Pristopno izjavo najdete tukaj: Pristopna izjava Skupnost SVZ