Monthly Archives: julij 2020

Solidarnostni dodatek za redne in izredne študente

Spoštovani, 28. 4. 2020 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, UL RS, 61/20), ki med drugim določa, da se enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, [...]

2020-07-15T14:56:57+00:00 15. 07. 2020|