Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje 2018-02-23T10:52:58+00:00

 

Članice skupnosti SVZ s tujino sodelujejo na različne načine. Vključujejo se v Erasmus izmenjave in projekte, imajo bilateralne dogovore z izobraževalnimi in raziskovalno razvojnimi inštitucijami, sodelujejo v različnih mednarodnih projektih in sodelujejo v vseh projektih, strategijah in načrtih, ki jih pripravi Republika Slovenija. V zadnjem času je internacionalizacija visokega šolstva pomemben cilj Slovenije in v uresničevanju tega cilja sodelujejo tudi članice Skupnosti SVZ.

Tako je vlada Republike Slovenije 28. julija 2016 sprejela Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020, več o tem lahko najdete spodaj, na strani MIZŠ in na povezavah. 

Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 (pdf) (angleška verzija)

  • Priloga 1: Pregled stanja v slovenskem visokem šolstvu na področju internacionalizacije (pdf)
  • Priloga 2: Akcijski načrt strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2018 (pdf) (angleška verzija)

Strategija temelji na viziji internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora, kot je opredeljena v ciljih Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (28. ukrep), in sicer da bo leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. S tem bo postalo prepoznaven mednarodni center znanja in privlačna destinacija za visokošolski študij ter za pedagoško, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo tujih študentov in strokovnjakov.

 

Strategija internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora je za uresničitev vizije usmerjena v pet ključnih področij:

  • mobilnost kot ključni del slovenske visokošolske skupnosti, odprte v mednarodno okolje,
  • kakovostno mednarodno znanstveno-raziskovalno in razvojno sodelovanje,
  • spodbujanje razvoja medkulturnih kompetenc,
  • ciljna usmerjenost v prednostne regije in države,
  • promocija, podpora ter spremljanje Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.

Za izvajanje strategije je sprejet Akcijski načrt, ki ima 25 ciljev ter več kot 50 ukrepov v skupni vrednosti cca 57 mio EUR, od tega cca 18 mio EUR za mednarodno znanstveno raziskovalno in razvojno sodelovanje.
Drugi Akcijski načrt 2018-2020 pa bo pripravljen na osnovi evalvacije prvega ter v skladu s predvidenimi proračunskimi in kohezijskimi sredstvi za naslednje obdobje.

Vir: spletna stran MIZŠ