Poslanstvo

Poslanstvo 2017-11-21T19:06:37+00:00

SVZ

Samostojni visokošolski zavodi se združujejo v Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena, uveljavljanja skupnih usklajenih stališč in interesov članov skupnosti v slovenskem visokošolskem prostoru.

Skupnost SVZ se zavzema za kakovostno strokovno, znanstveno, umetniško in razvojno delo na visokošolskem izobraževalnem področju kot pomembnem in nepogrešljivem delu terciarnega izobraževanja. Poseben poudarek je namenjen promociji in mednarodnemu uveljavljanju samostojnih visokošolskih zavodov in študijskih programov.

Skupnost SVZ se aktivno vključuje v izvajanje načel vseživljenjskega učenja.

Skupnost SVZ aktivno sodeluje s pristojnim ministrstvom za visoko šolstvo pristojnimi institucijami zaradi urejanja organiziranja in financiranja visokošolskega izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela.