Komisije

Komisije 2017-11-29T13:23:36+00:00

Delovna skupina za ZViS in ZRRD

Delovna skupina za obravnavo problematike habilitacij

Delovna skupina za avtorskopravna vprašanja na SSVZ

Komisija za etiko v visokem šolstvu

Komisija za razvoj kulture kakovosti SSVZ