Izšli so rezultati raziskave Evroštudent v kateri smo sodelovali tudi Samostojni visokošolski zavodi

Izšli so rezultati raziskave Evroštudent v kateri smo sodelovali tudi Samostojni visokošolski zavodi

Raziskava predstavlja socialne in ekonomske pogoje življenja študentov v Evropi 2016-2018

Mednarodna raziskava EVROŠTUDENT zagotavlja mednarodne primerjalne podatke za socialno
razsežnost visokega šolstva v Evropi in omogoča vpogled v socialno ozadje ter značilnosti
študentske populacije, vstop v visoko šolstvo, vrste in načine študija, študentsko delo, sredstva,
stroške in stanovanjske razmere študentov, mobilnost in internacionalizacijo kot tudi
oceno kakovosti študija ter prihodnjih načrtov študentov. Zaradi širokega obsega tematik o socialno-
ekonomski razsežnosti študija so rezultati raziskave EUROŠTUDENT zanimivi za različne
ciljne skupine: politične odločevalce na evropski in nacionalnih ravneh, raziskovalce, študente
in širšo javnost.

Več o temi in poročila lahko najdete na spodnjih povezavah:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/evrostudent/

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Statistika_in_analize/Eurostudent/EVROSTUDENT_6_-_Kratko_porocilo_-_ZA_NET_optimizirano.pdf

http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/EUROSTUDENT_VI_Synopsis_of_Indicators.pdf

2019-05-14T17:05:17+00:00 14. 01. 2019|