Dne 11.1.2019 je potekala v DZRS javna predstavitev mnenj opomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

Dne 11.1.2019 je potekala v DZRS javna predstavitev mnenj opomenu znanosti, raziskav in inovacij za družbeni in gospodarski razvoj Slovenije

Javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja:
1. Kako zagotoviti ustrezno avtonomijo raziskovanja in avtonomijo raziskovalnih
organizacij – med avtonomijo in odgovornostjo?
2. Kakšen je posreden in neposreden vpliv raziskav na konkurenčnost gospodarstva
ter družbeni razvoj v celoti?
3. Kako zagotoviti ustrezna sredstva za raziskovanje in v katera področja usmerjati
dodatna sredstva?
4. Kako doseči ustrezno upravljanje sistema raziskav in inovacij ter javnih
raziskovalnih organizacij?
5. Uvedba ključnih kazalcev uspešnosti v povezavi z institucionalnim financiranjem
oz. relacija do programskega financiranja?
6. Uporaba tujega jezika v raziskovalnem procesu in prijavah na instrumente
financiranja?
2
7. Internacionalizacija – kako opolnomočiti raziskovalne institucije za intenzivno
internacionalizacijo?
8. Razmerje med znanostjo/raziskavami in inovacijami ter potreben institucionalni
dizajn za implementacijo politik – kako zagotoviti ustrezno sodelovanje raziskav in
industrije?
* **

Povezava na spletno stran Evropske komisije, kjer je predstavljeno končno poročilo ekspertne skupine:

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/policy-support-facility/specific-support-slovenia

Povezava na spletno stran DZ z gradivom (delovni prevod poročila EK):

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=CC7A44C745922FADC125837800417B0B

2019-05-14T17:04:38+00:00 14. 01. 2019|