Zakaj študij Upravljanje s tveganji in korporativna varnosti?

Zakaj študij Upravljanje s tveganji in korporativna varnosti?

V konkurenčnem »pitbulovskem« poslovnem okolju so uspešne tiste organizacije, ki so se čim hitreje prilagodile novim razmeram in uspešno upravljale s tveganji. Organizacije se soočajo z notranjimi in/ali zunanjimi dejavniki, ki vplivajo na negotovost in nepredvidljivost razmer ter na doseganje ciljev poslovanja. Pomembno je, da organizacije poskušajo tveganja zmanjšati na še sprejemljiv nivo. Zagotoviti je namreč treba obvladovanje tveganj do te mere, da nimajo pomembnega učinka na osnovne poslovne procese. Zaradi navedenega je potrebno več vlagati v stalno izobraževanje in dograjevanje znanj ter veščin zaposlenih, ki se ukvarjajo s tveganji. Procesi zagotavljanja korporativne varnosti so nedeljiva celota modela upravljanja organizacij, ki se izraža skozi korporativno upravljanje in korporativno družbeno odgovornost. V številnih organizacijah se neučinkovito lotevajo obvladovanja tveganj, kar uničujoče vpliva na poslovanje in na konkurenčnost (Lam, 2014). Nekateri avtorji se zavzemajo za izobraževalne programe, ki celoviteje dajejo znanja za obvladovanje ranljivosti, ogroženosti in tveganj (Flammini, 2012, Gritzalis, 2018).

Preberi več

2019-05-14T17:14:09+00:00 14. 05. 2019|