Pripombe na gradivo delovne skupine – besedilo členov osnutka novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS) z dne 6.5.2019, poslanega dne 7.5.2019

Pripombe na gradivo delovne skupine – besedilo členov osnutka novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS) z dne 6.5.2019, poslanega dne 7.5.2019

Barbara Toplak Perovič

Ul. Roberta Kukovca 45b

2000 Maribor

Barbara.toplak@almamater.si

info@skupnost-svz.si

predsedstvo@skupnost-svz.si

 

 

Republika Slovenija

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Masarykova 16

1000 Ljubljana

Ljubljana, 19. 5. 2019

 

Pripombe na gradivo delovne skupine – besedilo členov osnutka novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS) z dne 6.5.2019, poslanega dne 7.5.2019

 

Spoštovani predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter člani delovne skupine,

 

kot predstavnica Skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov v delovni skupini za spremembo Zakona o visokem šolstvu (ZViS), poslanega dne 7.5.2019 – gradivo delovne skupine za pripravo predloga meril in kriterijev za podelitev in odvzem koncesij za opravljanje javne službe v visokem šolstvu, podajam nekaj komentarjev na besedilo členov predlagane novele in nekaj predlogov glede na priporočila OECD.

Komentarji so obširnejši, ker sestava delovne skupine in sestanki delovne skupine predvidoma ne bodo omogočali, da bi se lahko predstavili vsi argumenti.

Uvodoma ugotavljamo, da četudi se spremembe zakonodaje najbolj dotikajo položaja samostojnih visokošolskih zavodov (v nadaljevanju SVZ), na katerih študira več kot 15% vseh študentov v Republiki Sloveniji, ministrstvo v delovno skupino ni vključilo predstavnikov študentov samostojnih visokošolskih zavodov.

Zato prosimo za vključitev predstavnika študentov SVZ v delovno skupino, s čemer sta se dne 6.5. ustno strinjala tudi predstavnika Študentske organizacije Slovenije.

Preberite več (PDF datoteka).

 

2019-05-22T19:20:19+00:00 22. 05. 2019|