Novice

Novice 2019-05-14T17:16:46+00:00

Samostojni visokošolski zavodi postavljajo višje standarde, ki bi jim moral slediti tudi javni izobraževalni sistem

Ljubljana (19. september 2018): Ob pričetku novega šolskega leta Samostojni visokošolski zavodi, povezani v Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov, pozivajo k bolj enakovredni obravnavi. Apelirajo tudi na novo vlado, da bi imela več posluha za njihov doprinos k splošni blaginji vseh državljanov. Visoka zaposljivost študentov (več kot 90%), tesno sodelovanje z gospodarstvom in individualen pristop so ključne dodane vrednosti, ki jih vnašajo v visokošolski sistem. »Samostojni visokošolski [...]

03. 10. 2018|

Kako izboljšati visokošolski sistem v Sloveniji? S sinergijo javnih in samostojnih zavodov

Ljubljana (27. junij 2018): Zasebne samostojne šole so pogosto tarča neutemeljenih kritik. V Sloveniji deluje Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov, ki združuje več kot 30 ustanov, te pa se aktivno zavzemajo za višjo kredibilnost, popularizacijo in enakovreden položaj v primerjavi z javnimi šolami. Privatno šolstvo ima namreč številne prednosti (individualen pristop, tesno sodelovanje z gospodarstvom, usmerjenost v izobraževanje za potrebe trga, zavezanost kakovosti) in tako skupaj s [...]

04. 07. 2018|

Obvestilo NAKVIS-a o oddajanju vlog za akreditacije in zunanje evalvacije

  Na podlagi navedenega sklepa vas obveščamo, da boste lahko, če eNakvis do 28. 2. 2018 ne bo deloval, vloge od 1. 3. 2018 oddajali preko USB ključka. Vloga naj vsebuje izpolnjen nov obrazec v Wordovi datoteki ter vse obvezne priloge, predpisane v Merilih za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (veljavnost od 5. 8. 2017). Vlogo (brez prilog) natisnite in podpisano (podpisati jo [...]

23. 02. 2018|

Pripombe in komentarji skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov na predlog ZViS (februar 2018)

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog ključnih sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju: ZViS), ki se ga je 23. januarja 2018 vložilo v javno razpravo. Do 2.2.2018 je bilo možno podati komentarje in predloge na zakon. V prilogi lahko pogledate oddane komentarje Skupnosti SVZ: Odziva SSVZ na novelo ZVis (javna razprava) - 2.2.18    

23. 02. 2018|

Pripombe in komentarji skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov na predlog zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti (november 2017)

Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova 16 1000 Ljubljana     Maribor, 27.11.2017   Pripombe in komentarji skupnosti samostojnih visokošolskih zavodov na predlog zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti (november 2017)   Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Predlog je objavljen na spletnem portalu E-demokracija, preko katerega je do 29. novembra 2017 možna oddaja komentarjev. Skupnost samostojnih visokošolskih [...]

07. 12. 2017|